Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
RU
 

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Віртуальны музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»



Фонды и коллекции

Фонды и коллекции

Фонд установы культуры «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага» на 01.01.2023 налічвае 794 335 экз. дакументаў і з’яўляецца ўніверсальным па змесце. Па відах дакументаў гэта кнігі, брашуры, перыядычныя выданні, аўдыявізуальныя дакументы (грампласцінкі, аўдыякасеты, кампакт-дыскі, дыяфільмы, дыяпазітывы, відэакасеты), выяўленчыя дакументы, ноты, карты, стандарты, аўтарэфераты, электронныя дакументы, рэдкія выданні. Тыпавы склад прадстаўлены дакументамі краязнаўчага характару, літаратурай гуманітарнага профілю, прыродазнаўчай і тэхнічнай літаратурай, літаратурай па мастацтве, даведачнымі і бібліяграфічнымі выданнямі, літаратурай на замежных мовах, мастацкай і дзіцячай літаратурай.


Кніжны фонд налічвае 544 990 адзінак захоўвання. У бібліятэцы мэтанакіравана вядзецца праца па фарміраванні кніжных калекцый.


«Руская калекцыя» ў аддзеле абанемента пачала фарміравацца ў 2003 г. у рамках праграмы «Рускі праект». У яе склад уваходзяць кнігі лаўрэатаў і намінантаў розных літаратурных прэмій, лепшыя кнігі мінулых гадоў.


«Праваслаўная калекцыя» ў аддзеле абанемента фарміруецца з 2007 г. у рамках праграмы супрацоўніцтва з Беларускай праваслаўнай царквой, Брэсцкай і Пінскай епархіямі. Налічвае больш за 2000 экз. кніг.


Калекцыя беларускай мастацкай літаратуры фарміруецца з 2007 г. у агульнай чытальнай зале і ўключае зборы твораў беларускіх класікаў, выбраныя творы, зборнікі, асобныя творы класічнай і сучаснай беларускай літаратуры. На 01.01.2021 калекцыя налічвае 5815 экз. кніг.


З 2011 г. у агульнай чытальнай зале фарміруецца калекцыя вядомага беларускага пісьменніка, краязнаўца, журналіста, дзяржаўнага дзеяча Алеся Мікалаевіча Карлюкевіча. Яна ўяўляе сабой збор дакументаў (кніг, брашур, перыядычных выданняў, кампакт-дыскаў, буклетаў, паштовак) з асабістай бібліятэкі, які А. Карлюкевіч перадаў у дар бібліятэцы. Асаблівая каштоўнасць калекцыі — кнігі з аўтографамі класікаў беларускай літаратуры і сучасных беларускіх аўтараў: М. Танка, Р. Барадуліна, А. Зэкава, Л. Рублеўскай, Л. Дранько-Майсюка, А. Казлова і інш. На 01.01.2021 калекцыя налічвае 1945 экз. дакументаў.


Аддзел захоўвання асноўнага фонду мае ўніверсальны па змесце і відах выдання фонд. На 01.01.2021 кніжны фонд склаў 213 777 экз. розных выданняў. Гэта галіновая літаратура навуковага і навукова-папулярнага характару, манаграфіі, энцыклапедыі, слоўнікі, даведнікі, падручнікі і навучальныя дапаможнікі для ВНУ, зборы твораў класікаў сусветнай і айчыннай літаратуры.


У склад кніжнага фонду аддзела ўваходзяць асобныя калекцыі:


Калекцыя класікаў марксізму-ленінізму, выданні якой з’яўляюцца помнікам савецкай эпохі ў гісторыі нашай краіны. Налічвае 1024 асобнікаў.


«Fighting for Freedom: The United States in World War II» («Барацьба за свабоду: Амерыка ў Другой сусветнай вайне») — унікальная, адзіная ў Рэспубліцы Беларусь калекцыя кніг пра Другую сусветную вайну на англійскай мове. Яна налічвае 612 друкаваных дакументаў, арыгіналаў і перакладаў, выдадзеных альбо перавыдадзеных у ЗША і Вялікабрытаніі з 1948 па 1989 г. Калекцыя з’яўлялася часткай аднайменнай выставы, арганізаванай Інфармацыйным агенцтвам ЗША, дэманстравалася ў Выставачнай зале г. Брэста абласнога аддзялення Саюза мастакоў БССР у кастрычніку 1990 г. Пасля выставы кнігі былі падораны бібліятэцы. Сярод кніг калекцыі маюцца навуковыя, навукова-папулярныя, літаратурна-мастацкія, дакументальна-мастацкія, бібліяграфічныя, даведачныя выданні, а таксама фотаальбомы і атласы, якія прадстаўлены разнастайнымі формамі і жанрамі. Гэта зборнікі дакументаў, афіцыйныя ваенныя гісторыі, мемуары, біяграфіі і аўтабіяграфіі ўдзельнікаў ваенных дзеянняў, падрабязныя апісанні падзей вайны ў справаздачах афіцыйных асоб, дзённіках, лістах, мастацкай прозе.


Фонд перыядычных выданняў аддзела захоўвання асноўнага фонду складаюць беларускія, расійскія газеты і часопісы, асобныя выданні замежнай перыёдыкі. Агульная колькасць 181 754 экз. часопісаў і 6585 падшывак газет. На дадзеным этапе вылучаны:


– вучэбна-метадычны сектар — часопісы для настаўнікаў, выкладчыкаў універсітэтаў, куды ўключаны выданні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі, выдавецкага дома «Первое сентября», серыі «У дапамогу педагогу»;


– краязнаўчы сектар — абласная газета «Заря», раённыя газеты Брэсцкай вобласці, брэсцкія гарадскія газеты «Вечерний Брест», «Брестский курьер» і інш. Самыя раннія выданні — гэта падшыўкі газеты «Заря» 1946–1950 гг.


Фонд аддзела літаратуры на замежных мовах на 01.01.2021 складае каля 20 тыс. дакументаў на 45 мовах.


Фонд на французскай мове ўключае 1518 кніг і больш за 100 электронных выданняў, каля 800 адзінак — арыгінальныя кнігі на французскай мове, падораныя Амбасадай Францыі ў Рэспубліцы Беларусь з 1998 па 2010 г. Гэта навучальныя і вучэбна-метадычныя комплексы для вывучэння і выкладання французскай мовы, мастацкая і галіновая літаратура. Сярод арыгінальных кніг навукова-папулярная серыя «Quesais-je?», падораная ў 1998 г. Яна ўключае кнігі па розных галінах ведаў, а таксама лінгвістычныя слоўнікі LeRobert. У фондзе можна знайсці больш за дваццаць кніг сучасных французскіх аўтараў у перакладзе на рускую мову з серыі «Бібліятэка французскай літаратуры», заснаванай у 1997 г. у рамках праграмы «Максім Багдановіч» і выдадзеных у Мінску выдавецтвам «МАКБЕЛ».


У аддзеле фарміруецца шэраг калекцый. Сярод іх:


Калекцыя «The Millenium Library» класікі сусветнай літаратуры на англійскай мове, якая налічвае 200 тамоў, выдадзеных у Вялікабрытаніі. Яна была падорана бібліятэцы ў 2000 г. Брытанскім Саветам.


Калекцыя «Брытаніка» — 387 дакументаў арыгінальнай вучэбна-метадычнай літаратуры і навучальных комплексаў на англійскай мове брытанскіх выдавецтваў Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press. Падорана Брытанскім Саветам у 1997 г.


Kалекцыя «Амерыкана» налічвае больш за 2700 кніг вядучых амерыканскіх выдавецтваў Grolier Educational, Harper Collins, Scholastic, Barron’s, Harcourt Brancand Company, Houghton Mifflin, Optima Books, Penguin Reference, Merrian Webster. Пачала фарміравацца ў 2002 г. падарункамі Інфармацыйнага аддзела Амбасады ЗША. Гэта 130 тамоў амерыканскай класікі, галіновыя і лінгвістычныя слоўнікі Longman, NTC, энцыклапедыі, моўныя курсы World English, True Colours, New Interchange з аўдыякасетамі, відэакурс «Family Album», «Connect with English», кнігі па мастацтве, сучасная мастацкая літаратура, а таксама кнігі па эканоміцы, 30-томная энцыклапедыя «Americana», аўдыявізуальныя матэрыялы (263 назвы).


Калекцыя «Books for Children and Youth» («Кнігі для дзяцей і юнацтва»). Больш за 450 арыгінальных мастацкіх і навукова-папулярных кніг вядомых амерыканскіх аўтараў. Аснову калекцыі складаюць 150 кніг лаўрэатаў літаратурных прэмій у галіне дзіцячага чытання і афарміцельскага мастацтва Caldecott Honor Book, The Caldecott Medal, Newbery Honor Book. Кнігі падораны ў 2006 г. Інфармацыйным аддзелам Амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь.


Тэматычная калекцыя арыгінальных кніг на нямецкай мове «Deutschaktuell» (2500 дакументаў) пачала фарміравацца у 1998 г. пры ўдзеле Інстытута імя Гётэ ў Мінску. Аснову калекцыі складаюць кнігі па лінгвістыцы, методыцы выкладання нямецкай мовы і мастацкая літаратура серый «Klassiker der deutschen Literatur», «Der Kanon die deutsche Literatur», падораныя ў 2007 г. Інстытутам імя Гётэ ў Мінску і Таварыствам сяброў г. Брэста з г. Равенсбурга (Германія).


Калекцыя арыгінальнай польскай галіновай і мастацкай літаратуры «A to Polska właśnie» (больш за 3770 адзінак). Пачала фарміравацца ў 1989 г. Аснову складаюць кнігі, падораныя Нацыянальнай бібліятэкай г. Варшавы, Гарадской публічнай бібліятэкай г. Бяла Падляскі, выдавецтвам Adam Marszałek.


Украінская калекцыя арыгінальных выданняў на ўкраінскай мове пачала фарміравацца ў 2007 г. пасля атрымання ў дар ад Консульства Украіны мастацкай і галіновай літаратуры. У тым жа 2007 г. бібліятэцы былі падораныя кнігі на ўкраінскай мове БрДУ імя А. С. Пушкіна. Кнігі размяшчаюцца ў фондах некалькіх аддзелаў: аддзела літаратуры на замежных мовах (больш за 500 дакументаў галіновай літаратуры), аддзела абанемента (больш за 100 экз. мастацкай літаратуры), аддзела літаратуры па мастацтве, аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі.


Індыйская калекцыя літаратуры на англійскай мове і хіндзі налічвае крыху больш за 150 арыгінальных выданняў галіновай літаратуры. Гэта кнігі па гісторыі, культуры, палітыцы, сучаснасці Індыі, рэдкія слоўнікі, падручнікі (хіндзі-англійская), буклеты індыйскіх гарадоў, а таксама відэаматэрыялы.


Фонд аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі налічвае больш за 44 тыс. адзінак захоўвання. Гэта кнігі, перыядычныя выданні, папкі малых формаў мясцовых выданняў (плакаты, буклеты, закладкі, праграмы мерапрыемстваў, этыкеткі, рэкламная прадукцыя прадпрыемстваў). У фондах аддзела знаходзіцца вялікая колькасць дакументаў у выглядзе рукапісных матэрыялаў, ксеракопій, газетных выразак, матэрыялаў на машыначытальных носьбітах.


У аддзел паступаюць кантрольныя экзэмпляры ўсёй друкаванай прадукцыі, што выдаецца на тэрыторыі Брэсцкай вобласці.


Фонд выяўленчых дакументаў захоўваецца ў аддзеле літаратуры па мастацтве. Уключае мастацкія плакаты, паштоўкі, рэпрадукцыі (больш за 2 тыс. адзінак захоўвання).


Фонд нотных выданняў налічвае 11 258 адзінак захоўвання. Гэта багатая музычная калекцыя твораў айчынных і замежных кампазітараў-класікаў і сучаснікаў, клавіры, партытуры оперных спектакляў, самавучыцелі, навучальныя дапаможнікі для дзіцячых школ мастацтваў. Размяшчаецца ў аддзеле літаратуры па мастацтве.


Фонд аўдыявізуальных дакументаў (11 397 адзінак захоўвання) уключае кампакт-дыскі, аўдыякасеты, грампласцінкі, дыяфільмы і дыяпазітывы. Найбольш поўна прадстаўлена калекцыя вінілавых грампласцінак (каля 5 тыс. экзэмпляраў). Фонды аўдыявізуальных дакументаў размяшчаюцца ў аддзеле літаратуры па мастацтве, аддзеле літаратуры на замежных мовах і аддзеле літаратуры для дзяцей і юнацтва.


Фонд карт налічвае 232 адзінкі захоўвання. Геаграфічныя і фізічныя карты знаходзяцца ў агульнай чытальнай зале, гістарычныя карты захоўваюцца ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі.


Фонд стандартаў прадстаўлены рэтраспектыўнымі выданнямі і складае 2810 адзінак захоўвання.


Фонд аўтарэфератаў дысертацый прадстаўлены аўтарэфератамі дысертацый, абароненых на тэрыторыі Беларусі, і складае 12 080 адзінак захоўвання.


Фонд электронных дакументаў налічвае больш за 3 тыс. экзэмпляраў. Дакументы на электронных носьбітах сабраны па розных тэмах, напрамках навукі, культуры і мастацтва. Знаходзяцца электронныя выданні ў функцыянальных аддзелах і галіновых чытальных залах бібліятэкі.


Фонд аддзела літаратуры для дзяцей і юнацтва складае больш за 115 тыс. экзэмпляраў. У ім сабраны кнігі, перыядычныя выданні, электронныя дакументы, вучэбная, даведачная і метадычная літаратура для абслугоўвання дзяцей і кіраўнікоў дзіцячага чытання.


Зварот да спісу