Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Виртуальный музей Непрачытаная кніга В. Ф. ПраскураваПацюпа, Ю. Беларускія вершы Яна Баршчэўскага : праблемы рэканструкцыі, атрыбуцыі і эдыцыі


Пацюпа, Ю. Беларускія вершы Яна Баршчэўскага : праблемы рэканструкцыі, атрыбуцыі і эдыцыі
Пацюпа, Ю. Беларускія вершы Яна Баршчэўскага : праблемы рэканструкцыі, атрыбуцыі і эдыцыі / Юры Пацюпа ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы". - Мінск : Беларуская навука, 2019. - 136, [2] с.
У манаграфіі на падставе параўнання і прымеркавання ўсіх даступных на сён-няшні дзень крыніц даследуюцца беларускамоўныя вершы Яна Баршчэўскага і тыя, якія яму прыпісваліся ці прыпісваюцца, прапануецца іх рэканструкцыя, зробленая з дапамогай арыгінальнай аўтарскай методыкі, удакладняецца атрыбуцыя. Чытач упер-шыню можа пазнаёміцца з тэкстамі паэта, максімальна набліжанымі да пратографа, падрабязным аналізам іх верша і стылю.

Даследаванне разлічанае на тэкстолагаў, фалькларыстаў, вершазнаўцаў, гісто-рыкаў літаратуры і аматараў паэзіі XIX ст.

Назад в раздел