Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Общий читальный зал

Гордость Советской Белоруссии
Гордость Советской Белоруссии
Гордость Советской Белоруссии. - Москва : Книжный мир, 2017— [Кн.] 1. - 248, [4] с. 

Клинге А. Ленин : самая правдивая биография Ильича
Клинге А. Ленин : самая правдивая биография Ильича
Клинге, А. Ленин : самая правдивая биография Ильича / Александр Клинге. - Москва : Эксмо : Яуза, 2017. - 318, [1] с.. - (1917. К 100-летию Великой революции) 

Жырандоля : літаратурны альманах
Жырандоля : літаратурны альманах
Жырандоля : літаратурны альманах / Брэсцкае абласное аддзяленне грамадскага аб`яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў". - Мінск : Кнігазбор, 2008— Вып. 8. - 2016. - 245 с. 

Тарас А. Е. Страницы прошлого
Тарас А. Е. Страницы прошлого
Тарас, А. Е. Страницы прошлого : статьи по истории Беларуси / Анатоль Тарас. - Минск : Харвест, 2017. - 655 с. 

Гниломедов В. В. Россия
Гниломедов В. В. Россия
Гниломедов, В. В. Россия : роман-хроника / Владимир Гниломёдов ; перевод с белорусского [М. П. Позднякова]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 586, [1] с.. - (Минская городская библиотека. Литература) 

Езерская С. А. Россыпи
Езерская С. А. Россыпи
Езерская, С. А. Россыпи : избранное / Светлана Езерская. - Брест : Альтернатива, 2015. - 222 с. 

Янка Купала. Для тых, якіх люблю
Янка Купала. Для тых, якіх люблю
Янка Купала. Для тых, якіх люблю : успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п'еса / [укладанне В. Шніпа ; мастак У. Свентахоўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 317, [1] с. 

Караткевіч У. С. Збор твораў
Караткевіч У. С. Збор твораў
Караткевіч, У. С. Збор твораў : у 25 т. / Уладзімір Караткевіч ; кіраўнік выдання А. Верабей : Т. 14 : . - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012— Публіцыстыка ; Эсэ-рэцэнзіі ; Эсэ-лісты ; Матэрыялы для газеты "Боевая вахта" ; Суаўтарства ; Інтэрв`ю ; Літаратуразнаўства : 1946—1983 / [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі П. Жаўняровіча] ; рэдактар тома Віктар Іўчанкаў. - 2016. - 509, [1] с.

Камейша К. В. З агню ды ў прысак
Камейша К. В. З агню ды ў прысак
Камейша, К. В. З агню ды ў прысак : вершы, жарты, мініяцюры / Казімір Камейша. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 133 с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае)

Цанунін У. Я. Люстэрка : вершаваныя анекдоты і гумарыстычныя вершы
Цанунін У. Я. Люстэрка : вершаваныя анекдоты і гумарыстычныя вершы
Цанунін, У. Я. Люстэрка : вершаваныя анекдоты і гумарыстычныя вершы / Уладзімір Цанунін. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 119 с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае) 

Тэтчер М. Х. Великая история "железной" Маргарет
Тэтчер М. Х. Великая история "железной" Маргарет
Тэтчер, М. Х. Великая история "железной" Маргарет / Маргарет Тэтчер ; [перевод с английского П. Н. Баратова и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 623 с., [8] л. ил.. - (Жизнь замечательных женщин) 

Першацвет : проза і паэзія маладых
Першацвет : проза і паэзія маладых
Першацвет : проза і паэзія маладых / [рэдакцыйны савет: А. М. Карлюкевіч (старшыня) і інш.]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017 - Вып. 1 / [прадмова А. Карлюкевіча]. - 2017. - 127 с. 

Навуменка І. Я. Збор твораў
Навуменка І. Я. Збор твораў
Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры : Т. 8 : . - Мiнск : Мастацкая лiтаратура, 2012— Янка Купала ; Якуб Колас: духоўны воблік героя : літаратуразнаўчыя працы / рэдактар тома С. Лаўшук ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі, пасляслоўе У. Чароты]. - 2017. - 636, [1] с. 

Разанаў А. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі
Разанаў А. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі
Разанаў, А. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі : кніга перастварэнняў Алеся Разанава / [рэдакцыйны савет: А. Бадак і інш. ; прадмова А. Сушы]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 223 с. 

Апанасевіч А. А. Лебедзеўская сага
Апанасевіч А. А. Лебедзеўская сага
Апанасевіч, А. А. Лебедзеўская сага : фрагменты гісторыі адной вёскі / Антон Апанасевіч. - Мінск : А. А. Калоша, 2016. - 269 с. 

Великая история Екатерины II
Великая история Екатерины II
Великая история Екатерины II / [Я. К. Грот, Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 445 с., [8] л. ил.. - (Жизнь замечательных женщин)