Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Агонь душы Ніны Мацяш»

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Беларуская літаратура ХХ—ХХІ стст.: рэцэпцыя глабальнага і прэзентацыя самабытнага


Беларуская літаратура ХХ—ХХІ стст.: рэцэпцыя глабальнага і прэзентацыя самабытнага
Беларуская літаратура ХХ—ХХІ стст.: рэцэпцыя глабальнага і прэзентацыя самабытнага / [З. У. Драздова і інш. ; навуковы рэдактар А. А. Манкевіч] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства ім. Я. Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2023. – 412 с.

ISBN 978-985-08-2956-6.

Праблема рэцэпцыі глабальнага і прэзентацыі самабытнага даследуецца з улі­кам апошніх дасягненняў гісторыка­тэарэтычнай думкі на прыкладзе творчасці бе­ларускіх празаікаў, паэтаў і драматургаў. Разглядаецца рэцэпцыя беларускай літара­ турнай класікі пачатку ХХ стагоддзя ў Італіі. Працягваюцца і істотна ўзбагачаюцца традыцыі нацыянальнага літаратуразнаўства, больш глыбока раскрываецца сутнасць разглядаемай праблемы, асэнсоўваюцца роля, значэнне і месца спадчыны беларускіх пісьменнікаў у нацыянальнай і сусветнай літаратурах на якасна новым узроўні.

Манаграфія будзе запатрабавана навуковымі і навукова­педагагічнымі ўстано­вамі пры распрацоўцы курсаў і спецсемінараў па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст., а таксама шырокім колам чытачоў, усімі, хто цікавіцца роднай літаратурай.

Назад в раздел