Menu

Літаратура аб жыцці і творчасці
(1984–2021 гг.)

    Уся прадстаўленая біябібліяграфічная інфармацыя ў раздзеле «Літаратура аб жыцці і творчасці (1984–2021 гг.)» размешчана ў храналогіі, што дазваляе прасачыць дынаміку прафесійнай, літаратуразнаўчай і навуковай дзейнасці В. І. Локун. Некаторыя дакументы маюць спасылкі на алічбаваную копію тэксту ў pdf-фармаце.

Старшы выкладчык Брэсцкага педагагічнага інстытута імя А. С. Пушкіна

З калегамі

Пры ўручэнні дыплома «Жанчына года – 2012». Кахновіч Н. І., старшыня Пінскага гарадскога савета, старшыня Пінскай гарадской арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз жанчын»

1984 г.

 1. Шапиро, С. Диссертация Валентины Локун / С. Шапиро // Полесская правда. – Пинск, 1984. – 7 ноября.
  Коллегия ВАК СССР 24 октября 1984 г. выдала диплом кандидату филологических наук Локун В. И. Тема диссертации — «Стилевое своеобразие современной военной белорусской прозы».
 2. 1985 г.

 3. Шапиро, С. Диссертация Валентины Локун / С. Шапиро // Сельская газета. – 1985. – 25 января.
 4. 1996 г.

 5. Карлюкевіч, А. Маральны выбар / Алесь Карлюкевіч // Роднае слова. – 1996. – № 7. – С. 186–188. – Рэцэнзія на кнігу: Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950–1960-я гады / В. І. Локун ; рэдактар В. А. Каваленка ; АН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 107, [3] с. : іл. – Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах.
 6. Шапиро, С. Высший совет голосует за пинчанку / С. Шапиро // Полесская правда. – Пинск, 1996. – 6 марта. – Провинция — понятие не географическое.
  В. И. Локун на высшем совете Института литературы имени Я. Купалы Академии наук Беларуси путем тайного голосования избрана на должность старшего научного сотрудника института.
 7. 1998 г.

 8. Локун Валянціна Іванаўна // Памяць. Пінск : гісторыка-дакументальная хроніка / [укладальнікі: В. М. Курсаў, С. Ф. Шапіра ; рэдкалегія: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 500 : партрэт.
 9. Шушко, А. І. Парадуемся разам / Анатоль Шушко // Пінскі веснік. – 1998. – 16 студзеня.
  В. І. Локун была адзінагалосна рэкамендавана кандыдатам у Саюз пісьменнікаў Беларусі.
 10. Федоров, С. Рекомендовали единогласно / С. Федоров // Полесская правда. – Пинск, 1998. – 17 января.
  О рекомендации В. Локун в Союз писателей.
 11. Мішчанчук, М. Важныя набыткі Валянціны Локун / Мікола Мішчанчук // Заря. – 1998. – 17 марта.
  Агляд творчасці В. Локун, зроблены доктарам філалогіі, прафесарам, пісьменнікам М. Мішчанчуком.
 12. Наша землячка — член Союза писателей // Пінскі веснік. – 1998. – 17 красавіка.
 13. Локун, В. И. Писательский «багаж» Валентины Локун / В. И. Локун ; взял интервью С. Шапиро // Полесская правда. – Пинск, 1998. – 29 апреля.
  Валентине Локун пришла телеграмма от известного белорусского писателя В. Павлова, что 14 апреля она принята в Союз белорусских писателей. По этому случаю она дала интервью газете о том, с каким «багажом» пришла в Союз писателей, а также о своих дальнейших творческих планах.
 14. Локун Валянціна Іванаўна : [прынята ў Саюз пісьменнікаў Беларусі] // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 26 чэрвеня (№ 26). – С. 4.
 15. 2001 г.

 16. Побединская, С. С идеалом тургеневской героини / Светлана Побединская ; фото Владимира Мелешенко // Пінскі веснік. – 2001. – 7 сакавіка.
  О жизненном и творческом пути, о необычной судьбе В. Локун.
 17. Мірчук, А. Аддаючы даніну творцу / Алёна Мірчук // Пінскі веснік. – 2001. – 20 красавіка.
  Адзін з раздзелаў навуковага зборніка вучоных з дванаццаці краін свету «Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце» адкрывае пінчанка В. Локун.
 18. 2002 г.

 19. Зубков, В. Среди авторов — Валентина Локун / Валентин Зубков // Полесская правда. – Пинск, 2002. – 30 января.
  Вышел третий том «Истории белорусской литературы XX столетия», куда вошла статья В. Локун о творчестве И. Шамякина.
 20. Шапиро, С. Вторая премия Валентины Локун / Семен Шапиро // Полесская правда. – Пинск, 2002. – 6 марта.
  Премия литературно-художественного журнала «Полымя» за 2001 г. в номинации «Критика и литературоведение» присуждена В. Локун за статью «Узняцца да лёсу агульначалавечага» (№ 5).
 21. Мірчук, А. Прэмія часопіса — пінчанцы / А. Мірчук // Пінскі веснік. – 2002. – 7 сакавіка. – С. 2.
  В. І. Локун атрымала прэмію часопіса «Полымя» за 2001 г.
 22. Ляшук, М. І. Кругі жыцця, асвечаныя сэрцам / Марыя Ляшук ; фота Уладзіміра Меляшэнкі // Пінскі веснік. – 2002. – 31 мая. – С. 4.
  Пра кнігу В. І. Локун «Кругі жыцця — кругі літаратуры» аб творчасці беларускіх мастакоў слова А. Асіпенкі, У. Дамашэвіча, І. Мележа, І. Шамякіна, В. Коўтун, В. Карамазава, А. Жука і інш.
 23. 2003 г.

 24. Локун Валянціна Іванаўна // Памяць. Пінскі раён : гісторыка-дакументальная хроніка / [рэдкалегія: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) і інш. ; мастак Э. Э. Жакевіч]. – Мінск, 2003. – С. 484–485 : партрэт.
 25. Локун Валентина Ивановна // Ученые Пинщины / ЗАО «ВЦ „Аквабел“» ; [авторы-составители: И. А. Кибак, П. Н. Синкевич]. – Минск, 2003. – С. 74.
 26. 2004 г.

 27. Локун Валентина Ивановна // На ладонях Припяти и Пины : литературный альманах Пинщины / авт.-сост. И. А. Кибак. – Минск, 2004. – С. 134.
 28. Грышкевіч, С. Тэксты і падтэксты нашых землякоў / Сяргей Грышкевіч // Заря. – 2004. – 24 января.
  Сярод іншых разглядаецца артыкул В. Локун «Иван Шамякин: в поиске нравственного идеала».
 29. Побединская, С. Сюрприз от Академии / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2004. – 30 студзеня. – С. 1.
  В. И. Локун получила поздравления от Академии наук по случаю 75-летия со дня основания НАН Беларуси и грамоту за добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей.
 30. Побединская, С. Оценили украинские ученые / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2004. – 19 сакавіка.
  О статье В. Локун о традициях войны и мира в творчестве Л. Толстого в развитии белорусской и украинской литератур, вошедшей в сборник учёных Института литературы Национальной академии наук и изданной в Киеве.
 31. Побединская, С. Диплом и премия от трех президентов / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2004. – 23 ліпеня.
  О премии и дипломе, подписанном президентами Национальной академии наук Украины, Национальной академии наук Беларуси и Академии наук Молдовы за выполнение научно-исследовательской работы о культурно-исторических белорусско-украинских связях.
 32. 2005 г.

 33. Кантор, Д. Пинские литераторы — читателям / Дмитрий Кантор // Полесская правда. – Пинск, 2005. – 9 февраля.
  Об итогах на творческой ниве пинских литераторов за 2004 г. В их числе В. Локун.
 34. 2006 г.

 35. Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы (Мінск). Працы Інстытута літаратуры НАН Беларусі (1981–2005) : бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы ; [складальнік М. У. Пінчук ; рэдкалегія: С. С. Лаўшук, А. У. Бразгуноў, У. І. Мархель]. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 341, [2] с. – Імянны паказальнік: Локун В. 131, 143, 152, 163, 171, 177, 187, 200, 211, 235, 241, 250, 258, 259, 264, 274, 281, 296, 310, 311.
 36. Новая книга филолога // Заря. – 2006. – 6 января. – С. 8.
  «Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры» — новая кніга В. Локун.
 37. Локун, В. И. Корни прозы Василя Быкова / В. И. Локун ; интервью взял Семён Шапиро // Пінскі веснік. – 2006. – 20 студзеня. – С. 9.
  Беседа об истории создания и публикации монографии «Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры», а также о спонсорах проекта, благодаря которым книга появилась на свет.
 38. Петрова, С. Грамота ученой-пинчанке / Светлана Петрова // Пінскі веснік. – 2006. – 9 чэрвеня. – С. 1.
  Новость номера — В. И. Локун награждена грамотой Национальной академии наук Республики Беларусь и Института литературы им. Янки Купалы.
 39. Область исследований — литература // Заря. – 2006. – 17 июня. – С. 6.
  Валентина Локун — литературовед и литературный критик из Пинска награждена грамотой Национальной академии наук Республики Беларусь и Института литературы им. Янки Купалы.
 40. Побединская, С. И все-таки судьбою не обделена! / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2006. – 4 жніўня. – С. 1, 2.
  Юбилейная статья о жизненном и творческом пути В. И. Локун.
 41. Праведник гуманистических идей, проводник белорусского слова : медалью святой Евфросинии Полоцкой награждена пинчанка Валентина Локун — выпускница Брестского педагогического института имени А. С. Пушкина, кандидат филологических наук, член Союза писателей Беларуси // Заря. – 2006. – 8 августа.
 42. Андреева, Н. Работать, сколько хватит сил / Надежда Андреева // Мясцовы час. – Баранавічы, 2006. – 10 жніўня. – С. 5.
  Про творчество В. Локун, которой 6 августа исполнилось 60 лет.
 43. Ляшук, М. Поздравили искренне и сердечно / Мария Ляшук // Пінскі веснік. – 2006. – 11 жніўня. – С. 2.
  О праздновании юбилея В. И. Локун.
 44. Крэйдзіч, А. Віншуем! / Анатоль Крэйдзіч // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 18 жніўня (№ 33). – С. 3.
 45. 2007 г.

 46. Побединская, С. Имя Локун — в новом сборнике / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2007. – 12 студзеня. – С. 12.
  О статье В. Локун «Вобразна-жанравыя асаблівасці беларускага рамана 40-х – пачатку 50-х гадоў у кантэксце славянскіх літаратур» в сборнике «Беларуская літаратура ў кантэксце славянскіх літаратур ХІХ–ХХ стст.».
 47. Гришковец, В. Белорусская проза Валентины Локун : в издательстве «Беларуская навука» вышел академический сборник «Беларуская літаратура ў кантэксце славянскіх літаратур ХІХ–ХХ стст.» / Валерий Гришковец // Заря. – 2007. – 6 февраля.
 48. Побединская, С. «Нёман» — городу над Пиной / Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2007. – 28 жніўня.
  О статье В. Локун «Пинщина литературная», опубликованной в восьмом номере журнала «Нёман», посвящённом 910-летию Пинска.
 49. 2008 г.

 50. Валянціна Локун (нар. у 1946 годзе) // Літаратурная карта Берасцейшчыны / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, Кафедра методыкі выкладання беларускай літаратуры і краязнаўства, Вучэбная літаратурна-краязнаўчая лабараторыя УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт» імя А. С. Пушкіна, Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі ; [рэдактар і ўкладальнік А. Крэйдзіч ; рэдакцыйны савет: Л. А. Цупрык (старшыня) і інш.]. – Брэст, 2008. – С. 464–466.
 51. Кулажанка, Л. Літаратурныя мясціны Беларусі / Лідзія Кулажанка, Адам Мальдзіс, Святлана Сачанка ; ілюстрацыі з альбома Уладзіміра Ліхадзеева // Маладосць. – 2008. – № 2. – С. 116.
  Вёска Цепянец Бярозавіцкага сельсавета Пінскага раёна — радзіма Валянціны Локун.
 52. 2011 г.

 53. Крэйдзiч, А. На трывалым падмурку / Анатоль Крэйдзіч // Маладосць. – 2006. – № 11. – С. 10–14.
  Аб пачатку дзейнасці Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, членам якога з’яўляецца літаратурны крытык В. Локун.
 54. Ляшук, М. Юбилей в кругу друзей / Мария Ляшук ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. – 2011. – 12 жніўня.
 55. Юбилей : [В. И. Локун] // Полесская правда. – Пинск, 2011. – 20 августа.
 56. 2012 г.

 57. Локун Валентина Ивановна // Ученые Пинщины / Пинский городской исполнительный комитет [и др. ; авторы-составители: И. А. Кибак, П. Н. Синкевич, В. В. Василевицкий]. – Пинск, 2012. – С. 81.
 58. Федорович, В. Василь Быков : новое о творчестве знаменитого писателя / Валерий Федорович // Пінскі веснік. – 2012. – 10 лютага.
  В книге «Васіль Быкаў: вядомы і невядомы» помещено литературоведческое эссе Валентины Локун «Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры».
 59. Ильенков, В. Пожелать земного счастья много… Валентина Ивановна Локун отмечена в особой номинации «За женское мужество» / Вячеслав Ильенков ; фото автора // Пінскі веснік. – 2012. – 13 сакавіка. – На фото: Диплом «Женщина года» В. И. Локун вручает председатель горсовета депутатов, руководитель организации ОО «Белорусский союз женщин» Н. И. Кохнович.
 60. 2014 г.

 61. Ляшук, М. Когда чужая беда не чужда / Мария Ляшук ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. – 2014. – 9 снежня.
  О посещении председателем Пинского горисполкома А. В. Мулярчиком семьи В. И. Локун в День инвалидов.
 62. 2016 г.

 63. Крэйдзіч, А. Ад яе сыходзіла толькі светлыня : не стала літаратурнага крытыка Валянціны Локун / Анатоль Крэйдзіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 24 чэрвеня (№ 25). – С. 3.
 64. Крэйдзіч, А. Ад яе сыходзіла толькі светлыня : у мінулы чацвер, 16 чэрвеня, пайшла з жыцця выдатны літаратурны крытык, прыгожая жанчына і чалавек найвялікшай і найдабрэйшай душы Валянціна Локун / Анатоль Крэйдзіч // Народная трыбуна. – 2016. – 24 чэрвеня (№ 26). – С. 11.
 65. Локун Валентина Ивановна : [некролог] / Пинский городской Совет депутатов, Пинский городской исполнительный комитет, редакция газеты «Пінскі веснік» // Пінскі веснік. – 2016. – 24 чэрвеня. – С. 3.
 66. Крэйдзіч, А. Ад яе сыходзіла святло / Анатоль Крэйдзіч // Заря. – 2016. – 2 июля (№ 75). – С. 3.
 67. Утрата // Полесская правда. – Пинск, 2016. – 2 июля. – С. 2.
 68. У памяць зямлячкі // Народная трыбуна. – 2016. – 18 жніўня. – С. 3.
  У Пінскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы прайшла вечарына, прысвечаная памяці знакамітай зямлячкі Валянціны Локун.
 69. Дзенісовіч, І. Якой была Валянціна Локун... / Ірына Дзенісовіч // Пінскі веснік. – 2016. – 19 жніўня. – С. 4.
  Аб вечарыне, прысвечанай памяці В. Локун, якая прайшла ў Пінскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы.
 70. Шамякіна, А. Жыццё як шчасце і выпрабаванне [Электронны рэсурс] : літаратуразнаўцы Валянціне Локун споўнілася б 70 гадоў / Алеся Шамякіна // ЛіМ. – Мінск, 2016. – Рэжым доступу: http://zviazda.by/be/news/20160809/1470735586-zhyccyo-yak-shchasce-i-vyprabavanne. – Дата доступу: 13.02.2019.
 71. Локун Валянціна Іванаўна (06.08.1946–16.06.2016 гг.) // Творчы партрэт пісьменніцкай суполкі : біябібліяграфічны даведнік Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі / [складальнік Н. М. Парчук ; пад рэдакцыяй Т. А. Дземідовіч]. – Брэст, 2018. – С. 118–123.
 72. Валянціна Іванаўна Локун [Электронны рэсурс] // Вікіпедыя. – Рэжым доступу: https://be.wikipedia.org/wiki/Валянціна_Іванаўна_Локун. – Дата доступу: 22.04.2019.
 73. 2021 г.

 74. 6 жніўня — 75 гадоў з дня нараджэння В. І. Локун (1946–2016), літаратуразнаўца, крытыка // Новыя кнігі: па старонках беларускага друку. – 2021. – № 5. – С. 10–11.

Кантакты

Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага

Адрас: г. Брэст, б-р Касманаўтаў, 48, 224016
Тэл: +375 162 57 48 35

Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел

E-mail: ibobob@yandex.ru
Тэл: +375(162) 57 48 77