Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Агонь душы Ніны Мацяш»

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Віртуальны музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь

ДЗЯРЖАЎНЫЯ ПРЭМІІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ па літаратуры, музыцы і мастацтве ўстаноўлены ЦК КПБ і СМ БССР ў 1965 г.,  па літаратуры і мастацтве для дзяцей і юнацтва ў 1971 г. Да 1992 г. называліся Дзяржаўныя прэміі БССР, з 1992 – Дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь. Зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 6 мая 1996 г. Прысуджаюцца раз у два гады кожны цотны год. Асобам, якія атрымалі Дзяржаўную прэмію, прысвойваецца званне «Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь», уручаецца дыплом, ганаровы знак лаўрэата, грашовая прэмія. 

У галіне літаратуры Дзяржаўныя прэміі прысуджаюцца за таленавітыя, глыбокія па змесце і адметныя па форме творы літаратуры, якія робяць значны ўклад у беларускую нацыянальную культуру, развіваюць мастацкія традыцыі і садзейнічаюць устанаўленню агульначалавечых каштоўнасцей і ідэй гуманізму.


Лаўрэаты:

2012 – не прысуджалася ў галіне літаратуры

2010 – не прысуджалася ў галіне літаратуры

2008 – Міхась Башлакоў за зборнікі паэзіі «Нетры» і «Палынь» (Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя Я. Купалы)

2002 – Алесь Савіцкі за трылогію «Дзівосы Лысай гары» (Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь за творы літаратуры і мастацтва для дзяцей і юнацтва);

– Уладзімір Саламаха за зборнік літаратурнай публіцыстыкі «Званыя і выбраныя» (Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя К. Каліноўскага);

– Васіль Жураўлёўза кнігу «У пошуку духоўных ідэалаў: на матэрыяле беларускай лiтаратуры ХIХ – пачатку XX стаг.» (Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя Я. Коласа).


Кнігі ў нашым фондзе:


Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Я. Купалы за 2008 год


 Башлакоў, М. З. Палынь. Чарнобыль : паэтычна-графічны дыялог / Міхась Башлакоў, Міхась Барздыка ; пер. на рус. А. Цяўлоўскага, на англ. Т. Акушэвіч. – Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2005. – 160 с. : іл.


Гэта кніга была прымеркавана да 20-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Праз выяўленча-вобразныя сродкі графікі і паэзіі аўтары распавядаюць аб найбуйнейшай у свеце тэхнагеннай катастрофе XX стагоддзя. Прарочныя словы святога Іаана Багаслова пра зорку Палынь лейтматывам праходзяць праз усю кнігу, знітоўваючы ў адзінае цэлае яе структуру і змест. Своеасаблівая споведзь паэта і мастака, адзін з якіх – Міхась Башлакоў – з’яўляецца ўдзельнікам ліквідацыі вынікаў аварыі на ЧАЭС – гэта не толькі ўспамін аб жахлівай трагедыі, але і вера ў тое, што чалавечыя пакуты ў рэшце рэшт спасылаюць нам надзею і любоў…


1 - Аб, 1 - Ис*

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Я. Купалы за 2008 год


 Барздыка, М. Ф. Нетры. Графіка. Паэзія / М. Барздыка, М. Башлакоў. – Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2004. – 104 с. : іл.


У гэтай незвычайнай кнізе праз выяўленчыя сродкі графікі вядомага беларускага мастака Міхася Барздыкі і тонкі лірызм і жывапіс паэтычнага слова Міхася Башлыкова раскрываецца непаўторны вобраз Беларусі – хараство яе прыроды, шляхоў і абсягаў, багаты свет міфалагічных уяўленняў і персанажаў – усё тое, што з’яўляецца нетрамі шматвяковай народнай мудрасці і памяці, светапогляду і самасвядомасці, гонару кожнага беларуса.


1 - Аб, 1 - Ис, 1 - До, 1 - Иц, 1 - Чз*


Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь за творы літаратуры і мастацтва для дзяцей і юнацтва за 2002 год


 Савіцкі, А. Дзівосы Лысай гары альбо Незвычайныя прыгоды залацістага карасіка Бубліка, коткі Муркі, сабакі Лінды і шчанюка Рыка : аповесці-казкі : для малод. шк. узросту / Алесь Савіцкі. – Мінск : Юнацтва, 1999. – 526 с. : іл.


У кнігу вядомага пісьменніка, ганаровага грамадзяніна горада Полацка, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Алеся Савіцкага ўвайшлі тры прыгодніцкія аповесці-казкі, дзве з іх – пра залацістага карасіка Бубліка і котку Мурку – ужо выдаваліся ў «Юнацтве». Новая аповесць-казка “Яўгенка, Лінда і Рык” тэматычна звязана з папярэднімі і захапляюча апавядае пра дружбу хлопчыка Яўгенкі з сабакам Ліндай і шчанюком Рыкам. Незвычайныя дзівосы адбываюцца з казачнымі героямі на Лысай гары і вакол яе.


6 - До*


Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя К. Каліноўскага за 2002 год


 Саламаха, У. Званыя і выбраныя : кніга літаратурнай публіцыстыкі і рэцэнзій / Уладзімір Саламаха. – Мінск : Дом прэсы, 1999. – 128 с.


У кнігу ўвайшлі публіцыстычныя артыкулы аб літаратуры і рэцэнзіі на кнігі паэзіі і прозы беларускіх пісьменнікаў – у асноўным аўтараў часопіса «Маладосць». Сярод іх такія імёны як А. Грачанікаў, В. Быкаў, В. Кадзетава, С. Алексіевіч, М. Мятліцкі, Г. Чарказян і інш.


1 - Бо, 1 - Чз*

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Якуба Коласа за 2002 год


 Жураўлёў, В. П. У пошуку духоўных iдэалаў : на матэрыяле беларускай лiтаратуры XIX – пачатку ХХ ст. / В. П. Жураўлёў ; пад рэд. У. В. Гніламёдава. – Мінск : Беларуская навука, 2000. – 191с.


У кнізе робіцца спроба асэнсаваць шляхі і накірункі развіцця і сцвярджэння ў беларускай літаратуры гуманістычных і дэмакратычных прынцыпаў, універсальна арыентаваных на абуджэнне грамадскай думкі, фарміраванне нацыянальнай беларускай ідэі і ўмацаванне агульначалавечых маральна-этычных каштоўнасцей. Разглядаецца творчасць такіх беларускіх пісьменнікаў як Я. Баршчэўскі, Я. Чачот, М. Багдановіч , Я. Купала, Я. Колас і інш.


1 - Бо** Перечень условных обозначений (сиглы хранения)


Сб - Информационно-библиографический отдел (I этаж)
Иц - Информационный сектор по обслуживанию работников государственного аппарата (ул. Коммунистическая, 1 (II этаж)
Чз - Общий читальный зал (II этаж)
Аб - Отдел абонемента и МБА (I этаж)
Бо - Отдел краеведческой литературы и библиографии (III этаж)
Ин - Отдел литературы на иностранных языках (II этаж)
Ис - Отдел литературы по искусству (III этаж)
До - Отдел литературы для детей и юношества (ул. Куйбышева,32)
Кх - Отдел хранения основного фонда (заказ из читальных залов Библиотеки)
От - Сектор технической литературы (II этаж)
Оп - Читальный зал текущих периодических изданий (I этаж)

Зварот да спісу