Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Виртуальный музей Непрачытаная кніга В. Ф. ПраскураваФлікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс XVI — першай паловы XX ст.


Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс XVI — першай паловы XX ст.

Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс XVI — першай паловы XX ст. [Выяўленчы матэрыял] : альбом / Г. А. Флікоп-Світа ; [навуковы рэдактар Б. А. Лазука ; фота М. П. Мельнікава] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Музей старажытнабеларускай культуры. - Мінск : Беларуская навука, 2019. - 365 с.

ISBN 978-985-08-2437-0.


У альбоме прадстаўлены помнікі іканапісу Беларусі XVI - пачатку XX ст. са збору Музея старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літара-туры НАН Беларусі. Гэтыя творы з'яўляюцца спадчынай праваслаўнай, каталіцкай і ўніяцкай цэркваў. Асобную групу складаюць народныя абразы, якія размяшчаліся ў хатах на покуці і прызначаліся для дамашняй малітвы.

Альбом складаецца з трох раздзелаў. У пачатку кожнага з іх перад ілюстрацыйным блокам змешчана кароткая характарыстыка гістарычнага перыяду, акрэслены асноўныя тэн-дэнцыі і акалічнасці развіцця сакральнага мастацтва ўтой час, пералічаны і прааналізаваны стылістычныя рысы і іканаграфічныя асаблівасці.

Разлічаны на мастацтвазнаўцаў, супрацоўнікаў музеяў, калекцыянераў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.


Назад в раздел