Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»


Отдел хранения основного фонда

Василевич, Д. Г. Конституционные основы реализации соматических прав
Василевич, Д. Г. Конституционные основы реализации соматических прав
Василевич, Д. Г. Конституционные основы реализации соматических прав: теория и практика / Д. Г. Василевич. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. - 367 с.
ISBN 978-985-599-138-1.

Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зборнік навуковых артыкулаў
Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зборнік навуковых артыкулаў
Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі [і інш. ; складальнікі: А. А. Крыварот і інш. ; рэдакцыйная калегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 310, [1] с., [6] с. партр.
ISBN 978-985-08-1911-6.

Завадзка, Б. Здравоохранительное воспитание в основной школе Республики Польша
Завадзка, Б. Здравоохранительное воспитание в основной школе Республики Польша
Завадзка, Б. Здравоохранительное воспитание в основной школе Республики Польша : монография / Божена Завадзка. - Брест : Академия, 2006. - 181, [1] с.
ISBN 985-505-029-0.

100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі
100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі
100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі / [укладальнік І. Таи?пале ; пераклад з фінскаи? мовы Я. Лапаткі ; прадмова: С. Ніінісце?]. - Мінск : Уладзімір Сіу?чыкау?, 2017. - 238, [1] с.
ISBN 978-985-7030-33-0.

Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов
Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов
Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов : очерки и воспоминания / Адам Богданович ; [составитель и автор предисловия А. Ващенко]. - Минск : Беларусь, 2020. - 206, [1] с.
ISBN 978-985-01-1351-1.

Стуканов, В. Г. Педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних
Стуканов, В. Г. Педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних
Стуканов, В. Г. Педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних / В. Г. Стуканов ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 146 с.
ISBN 978-985-576-178-6.

Манн, Ю. В. Гоголь. Тайны биографии и тайны творчества
Манн, Ю. В. Гоголь. Тайны биографии и тайны творчества
Манн, Ю. В. Гоголь. Тайны биографии и тайны творчества / Ю. В. Манн. - Москва : РГГУ, 2019. - 143, [1] с.
ISBN 978-5-7281-2313-2.

Зенгер, С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения
Зенгер, С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения
Зенгер, С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения / С. Зенгер ; перевод с немецкого Л. Ивановой ; под редакцией Е. Максимовой ; предисловие В. К. Финна. - Изд. стереотипное. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2020. - VIII, 225 с. - (Из наследия мировой философской мысли: великие философы). - (Биографии выдающихся личностей).
ISBN 978-5-397-07067-6.

Трынкунас, Ё. Шлях старалітоўскай рэлігіі
Трынкунас, Ё. Шлях старалітоўскай рэлігіі
Трынкунас, Ё. Шлях старалітоўскай рэлігіі / Ёнас Трынкунас ; [пераклад з літоўскай: А. Мікус]. - Смаленск : Інбелкульт, 2019. - 206, [1] с. - (Бібліятэка "Свайксты").
ISBN 978-5-00076-048-2.

Генетические основы и методика селекции плодовых культур и винограда
Генетические основы и методика селекции плодовых культур и винограда
Генетические основы и методика селекции плодовых культур и винограда / [З. А. Козловская и др.] ; под общей редакцией З. А. Козловской ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт плодоводства". - Минск : Беларуская навука, 2019. - 248, [1] с.
ISBN 978-985-08-2508-7.

Доўгія вёрсты вайны
Доўгія вёрсты вайны
Доўгія вёрсты вайны : малой Радзіме — Бераставіччыне і 75-годдзю вызвалення Беларусі прысвячаецца / [укладальнікі: С. Я. Чыкун, М. І. Пацэнка, А. Ц. Хоміч ; рэдкалегія: С. Я. Чыкун (старшыня) і інш.]. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. - 447 с.
ISBN 978-985-7134-78-6.

Дамье, В. В. Стальной век
Дамье, В. В. Стальной век
Дамье, В. В. Стальной век : социальная история советского общества / В. В. Дамье. - Изд. стереотипное. - Москва : URSS : Ленанд, 2019. - 252 с. - (Размышляя об анархизме).
ISBN 978-5-9710-6572-2.

Ермолинский, П. М. Теоретико-правовые, криминологические и прикладные проблемы борьбы с лесонарушениями в Республике Беларусь
Ермолинский, П. М. Теоретико-правовые, криминологические и прикладные проблемы борьбы с лесонарушениями в Республике Беларусь
Ермолинский, П. М. Теоретико-правовые, криминологические и прикладные проблемы борьбы с лесонарушениями в Республике Беларусь : монография / П. М. Ермолинский ; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО". - Минск : Международный университет "МИТСО", 2019. - 337 с.
ISBN 978-985-497-342-5.

Субоцін, А. А. Стаханаўскі рух як сацыякультурны феномен савецкага грамадства (1935—1941 гг.)
Субоцін, А. А. Стаханаўскі рух як сацыякультурны феномен савецкага грамадства (1935—1941 гг.)
Субоцін, А. А. Стаханаўскі рух як сацыякультурны феномен савецкага грамадства (1935—1941 гг.): на матэрыялах БССР : манаграфія / [А. А. Субоцін] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт". - Выд. 2-е, стэрэатыпнае. - Віцебск : ВДТУ, 2018. - 180 с.
ISBN 978-985-481-575-6.

Сліж, Н. У. Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI—XVII стст.
Сліж, Н. У. Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI—XVII стст.
Сліж, Н. У. Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI—XVII стст. / Наталля Сліж. - Мінск : Тэхналогія, 2019. - 229, [2] с., [16] л. іл.
ISBN 978-985-458-301-3.

Степаненко, Д. М. Инновационная функция права
Степаненко, Д. М. Инновационная функция права
Степаненко, Д. М. Инновационная функция права: методология исследования и роль в современном белорусском государстве / Д. М. Степаненко. - Минск : Право и экономика, 2019. - 238, [1] с.
ISBN 978-985-552-837-2.

Бадулин, А. Н. Белорусские националисты на службе у немецко-фашистских захватчиков (1941—1944 гг.)
Бадулин, А. Н. Белорусские националисты на службе у немецко-фашистских захватчиков (1941—1944 гг.)
Бадулин, А. Н. Белорусские националисты на службе у немецко-фашистских захватчиков (1941—1944 гг.) / А. Н. Бадулин. - Минск : Бестпринт, 2019. - 580 с.
ISBN 978-985-90509-1-6.

"Бархатные революции" 1989 года в истории СССР, Чехословакии и стран Центральной и Восточной Европы
"Бархатные революции" 1989 года в истории СССР, Чехословакии и стран Центральной и Восточной Европы
"Бархатные революции" 1989 года в истории СССР, Чехословакии и стран Центральной и Восточной Европы : [коллективная монография / Ю. А. Борисенок и др. ; под редакцией Ю. А. Борисенка, А. Ю. Полунова, К. В. Шевченко] ; Российский Центр науки и культуры в Праге (РЦНК), Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), Центр евразийских исследований РГСУ (Филиал в г. Минске). - Минск : Колорград, 2019. - 131 с.
ISBN 978-985-596-436-1.

Куренков, Г. А. Защита военной и государственной тайны. Главлит во время Великой Отечественной войны
Куренков, Г. А. Защита военной и государственной тайны. Главлит во время Великой Отечественной войны

Куренков, Г. А. Защита военной и государственной тайны. Главлит во время Великой Отечественной войны / Г. А. Куренков ; [Ассоциация исследователей российского общества (АИРО—XXI), Проект Стивена Коэна и Катрины ванден Хювел]. - Москва : АИРО?XXI, 2019. - 236, [3] с. - (АИРО — монография).
ISBN 978-591022-407-4.

Сендер, А. Н. Научно-педагогические основы формирования профессиональной направленности студентов средствами волонтерской деятельности : монография
Сендер, А. Н. Научно-педагогические основы формирования профессиональной направленности студентов средствами волонтерской деятельности : монография

Сендер, А. Н. Научно-педагогические основы формирования профессиональной направленности студентов средствами волонтерской деятельности : монография / А. Н. Сендер, Т. В. Соколова ; Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина", [Научно-методический центр "Школа — Семья"]. - Брест : БрГУ, 2016. - 267 с.
ISBN 978-985-555-421-0.


Показано 81 - 100 из 110
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец Все