Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага на старонках перыядычнага друку. 2001 год.


1. Бурина, Г. И. Очерк истории Брестской областной библиотеки им. М. Горького / Г. И. Бурина // Нарысы гісторыі бібліятэк Брэсцкай вобласці / Брэсцкая абласная бібліятэка ; склад.: Л. І. Рачкоўская, А. М. Мяснянкіна. – 2-е выд., дап. і перапрац. – Брэст, 2001. – С. 108–120 : іл. – Бібліяграфія: 8 назв.

2. Бурына, Г. І. Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага / Г. І. Бурына // Памяць. Брэст. – Мінск, 2001. – Кн. 2. – С. 593–594.

3. Варонік, С. «Мелодыя срэбнае ночы» ў Берасці : [у Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага адбылася сустрэча з украінскім паэтам У. Барнам] / С. Варонік // Наша слова. – 2001. – 24 студзеня (№ 4). – С. 7.

4. Доступ у Інтэрнет бясплатны : [аб адкрыцці інтэрнэт-цэнтра ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] // Народная трыбуна. – 2001. – 9 чэрвеня (№ 23). – С. 1.

5. Жук, Е. И. Брестчина на страницах «Квартальника» : [Одной из форм сотрудничества Брестской областной библиотеки им. М. Горького и библиотеки в Бяла-Подляске стали публикации статей белорусских авторов на страницах журнала «Podlaski Kwartalnik Kulturalny».] / Е. И. Жук // Бібліяпанарама / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Аддзел бібліятэказнаўства. – Брэст, 2001. – Вып. 4. – С. 16–20.

6. Зніч, У. Напісанае застанецца : [літаратурна-музычны вечар «Сквозь очертанья Ваших строк живые голоса звучали» ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага быў прысвечаны Дню славянскага пісьменства і культуры.] / Уладзіслава Зніч // Народная трыбуна. – 2001. – 2 чэрвеня (№ 22). – С. 4.

7. Левчук, Е. А. Адаптация информационных услуг к переменам : [о работе информационно-библиографического отдела Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Е. А. Левчук // Бібліяпанарама / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Аддзел бібліятэказнаўства. – Брэст, 2001. – Вып. 4. – С. 48–49.

8. Маринин, А. Подарок библиотеке — книги : [ООО «Элсат» приобрело и подарило Брестской областной библиотеке им. М. Горького книги.] / А. Маринин // Заря. – 2001. – 31 июля (№ 85). – С. 1.

9. Рубашевский, Ю. Возвращённое имя : [Международная конференция «Хранительница восточных рубежей», посвящённая жизни и творчеству М. Родзевич, прошла в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. – 2001. – 16 мая (№ 39). – С. 2.Назад в раздел