Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Агонь душы Ніны Мацяш»

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Программа
ПРАГРАМА


«Берасцейскія кнігазборы:

праблемы і перспектывы даследавання»

III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

г. Брэст, 22–25 верасня 2015 г.


Парадак работы


22 верасня (аўторак)Да 15.00

Заезд і размяшчэнне ўдзельнікаў канферэнцыі ў гасцініцы «Веста»

(вул. Крупскай, 16)

15.00–15.45Абед у кафэ гарвыканкама

16.00–17.00


Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч,

кандыдат гістарычных навук, 

намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 


Прэзентацыя кнігі:

Святар у беларускім соцыуме : прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг. / Дзяніс Лісейчыкаў ; Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Мінск : Беларусь, 2015. – 717 с.

(Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, б-р Касманаўтаў, 48)

18.30–19.30Вячэра ў кафэ гарвыканкама


23 верасня (серада)


8.00–9.00

Сняданак у кафэ гарвыканкама

9.00–10.00
Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Запіс на экскурсіі, азнаямленне з кніжнымі выставамі (фае і круглая зала гарвыканкама, вул. Энгельса, 3)

10.00–10.30 Урачыстае адкрыццё міжнароднай канферэнцыі

10.30–13.00Пленарнае пасяджэнне (рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін)

Суша Аляксандр Аляксандравіч,

кандыдат гістарычных навук,

намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Актуалізацыя ролі кніжнай спадчыны Берасцейшчыны напярэдадні 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

Валецкі Вацлаў,

прафесар, доктар габілітаваны,

загадчык кафедры старапольскай 
літаратуры і Цэнтра даследаванняў 
польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў, 
Ягелонскі ўніверсітэт (Кракаў)

Biblia Brzeska a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła Czarnego działań o charakterze public relations
Гладышчук Анатолій Антонавіч
кандыдат фізіка-матэматычных
навук, прафесар
 кафедры фізікі, 
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»

Да вызначэння магчымага месца лакалізацыі Берасцейскага манетнага двара

Цімашэнка Леанід Уладзіміравіч,

доктар гістарычных навук, 
дэкан гістарычнага факультэта, 
Драгобыцкі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя Івана Франка

Сакрализация Бреста вследствие обретения топоса Богоспасаемого града (по документальным источникам конца ХVI в.)

Нікалаеў Мікалай Віктаравіч,

доктар філалагічных навук,
загадчык аддзела рэдкай кнігі,
Расійская нацыянальная бібліятэка
(Санкт-Пецярбург)


Fin de siècle і кніжны Брэст
13.00–14.00Абед у кафэ гарвыканкама

14.00–14.30


Згліньскі Марцін (Marcin Zgliński),

доктар габілітаваны, Інстытут
мастацтва Польскай акадэміі навук (Варшава)

Прэзентацыя кнігі:

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego / redaktor naukowy Jan K. Ostrowski ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : MCK, 2013–. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 5). – T. 1 / redakcja tomu: Marcin Zgliński.

15.00–18.00Работа секцый 

19.00Вячэра ў кафэ гарвыканкама


Секцыя «Юбілеі культурнай сталіцы Беларусі 2015 года:

500 гадоў з дня нараджэння Мікалая Радзівіла Чорнага, 450 гадоў Брэсцкай Бібліі,

350 гадоў Брэсцкаму манетнаму двару»

(Брэсцкі абласны краязнаўчы музей, вул. К. Маркса, 60)


Старшынствуюць:


Баюра Аляксандр Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар кафедры сацыяльна-палітычных і гістарычных навук, УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»

Міцюкоў Аляксей Уладзіміравіч, дырэктар УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей»Бярозкіна Наталля Юр’еўна,

кандыдат гістарычных навук,

загадчык кафедры культуралогіі і 

псіхолага-педагагічных дысцыплін,

Інстытут культуры Беларусі

Вклад Николая Радзивилла Чёрного в развитие книгопечатания Беларуси

Баюра Аляксандр Мікалаевіч,

кандыдат гістарычных навук,
прафесар кафедры сацыяльна-
палітычных і гістарычных навук,
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны
ўніверсітэт»


«Боратинки» Брестского монетного двора

Баюра Людміла Яраславаўна,

член Беларускага нумізматычнага таварыства;

Баюра Яўгеній Дзмітрыевіч,

навучэнец Брэсцкага палітэхнічнага каледжа

Тит Ливий Боратини и его роль в истории денежного обращения Речи Посполитой

Бекцінееў Шаміль Іршатавіч,

кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных гістарычных навук і аналітычнай работы,

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Тезаврация монетных комплексов с «боратинками» 1658–1666 гг. и денежное обращение на территории Беларуси: нумизматический этюд

Габрусевіч Алег Уладзіміравіч,

пастар Царквы АСД, «Канферэнцыя
Цэркваў Хрысціян Адвенцістаў
Сёмага Дня ў Рэспубліцы Беларусь»,
г. Крычаў

Николай Радзивилл Чёрный: мода на протестантизм или сознательный выбор веры

Лаўроўская Ірына Барысаўна,

навуковы кіраўнік,
European Urban Institute


Юрыдыкі і маёмасці Радзівілаў у Берасці Літоўскім паміж XVI–XVIII стст.

Маркевіч Ірына Міхайлаўна,

вядучы навуковы супрацоўнік,
УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы
музей»

Нумизматическая коллекция Брестского областного краеведческого музея

Юргенсон Усевалад Аляксандравіч, 

малодшы навуковы супрацоўнік,

Інстытут гісторіі НАН Беларусі

«Боратинки» в кладах и единичных находках, найденных на территории Брестской области

Сівец Юстына,

дактарант, Ягелонскі ўніверсітэт
(Кракаў)

Brzeskie potomstwo Biblii Radziwiłłowskiej

Лазорак Багдан Арэставіч,

кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
Драгобыцкі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя Івана Франка


Маргінальні записи екземплярів Брестської Біблії із львівських книгосховищ

Секцыя «Людзі Кнігі Берасцейшчыны»

(інфармацыйны сектар па абслугоўванні супрацоўнікаў дзяржапарату

Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, вул. Камуністычная, 1, 2-гі паверх)


Старшынствуюць:


Коўкель Лілія Іванаўна, доктар, супрацоўнік Цэнтра даследаванняў польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў, Ягелонскі ўніверсітэт (Кракаў)

Верамчук Ларыса Эдуардаўна, загадчык аддзела літаратуры для дзяцей і юнацтва, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»


Ермалаева Марыя Аляксееўна,

кандыдат філалагічных навук, 

намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце, намеснік кіраўніка Цэнтра 

даследаванняў кніжнай культуры ФДБУ 

навукі «Навуковы і выдавецкі цэнтр 

“Наука” РАН» (Масква);

Бакун Дзмітрый Мікалаевіч,

кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела Цэнтра
даследаванняў кніжнай культуры ФДБУ
навукі «Навуковы і выдавецкі цэнтр
“Наука” РАН» (Масква)

Брестские корни академика И. Ю. Крачковского: к изучению биографики деятеля академической науки

Лабынцаў Юрый Андрэевіч,

доктар філалагічных навук, вядучы 

навуковы супрацоўнік Аддзела ўсходняга славянства, Інстытут славяназнаўства РАН 

(Масква)


Православная паралитургическая книжность духовного просветителя Хрисанфа Саковича в народном обиходе Брестчины и Волыни ХІХ–ХХІ вв.

Шчавінская Ларыса Леанідаўна

кандыдат філалагічных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік 

Аддзела ўсходняга славянства,

Інстытут славяназнаўтва РАН
(Масква)

Рукописные списки произведений христианского подвижника Христофора (Саковича) в православных библиотеках Польши
Развановіч Алена Станіславаўна,
загадчык аддзела рэдкай кнігі і
рукапісаў, УК «Гродзенскі дзяржаўны
гісторыка-археалагічны музей»

Граф Леон – забыты сын Вандаліна Пуслоўскага

Ільін Аляксандр Львовіч,

кандыдат фізіка-матэматычных навук,
УК «Палескі дзяржаўны ўніверсітэт»
(г. Пінск, Брэсцкая вобласць)


Священник Никанор Котович и его библиотека

Жылко Вадзім Вітальевіч,

краязнавец, намеснік галоўнага 

рэдактара газеты 

«Информ-прогулка»;

Туміловіч Васіль Мікалаевіч,

краязнавец 

(г. Лунінец, Брэсцкая вобласць)


Новыя імёны для «Літаратурнай карты Берасцейшчыны»

Галэмбёўскі Міхал,

дактарант, Ягелонскі ўніверсітэт
(Кракаў)

Postać Atanazego Brzeskiego w swietle jego dziennika

Коўкель Лілія Іванаўна,

доктар, супрацоўнік Цэнтра даследаванняў польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў, Ягелонскі ўніверсітэт (Кракаў)

Кніжны свет Уладзіслава Трэмбіцкага з Лінова (на падставе перапіскі з Адамам Завацкім)
Карлюкевіч Аляксандр Мікалаевіч,
дырэктар – галоўны рэдактар
РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» 


Ураджэнцы Берасцейшчаны ў энцыклапедычным даведніку «Сузор’е беларускага памежжа»

Сіес-Кшышкоўскі Станіслаў,

старшы навуковы супрацоўнік, Цэнтр  
даследаванняў польскай бібліяграфіі  
Эстрэйхераў, Ягелонскі ўніверсітэт  
(Кракаў)  

Warianty typograficzne Biblii brzeskiej


Секцыя «Даследаванні гісторыі кнігі Беларусі і Брэстчыны ХVІ–ХVІІІ стст.»

(круглая зала гарвыканкама, вул. Энгельса, 3)


Старшынствуюць:

Суша Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Бурына Галіна Іосіфаўна, намеснік дырэктара УК «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага»


Іванова Людміла Сяргееўна,

вядучы палеограф, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Два лісты» як помнік рэфармацыйнай публіцыстыкі ХVІ ст.

Лаўрык Юрый Мікалаевіч,

магістр тэалогіі, вядучы навуковы супрацоўнік, Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі

Тураўская мінэя 1521 г. са збораў НГМ РБ

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч,

кандыдат гістарычных навук,

намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Кнігазборы ўніяцкіх цэркваў Брэсцкага дэканата ў XVIII ст. у святле матэрыялаў генеральных візітацый

Зузяк Шыман, 

Кухарска Аляксандра, 

Саржыньска Сільвія,

студэнты, Ягелонскі ўніверсітэт
(Кракаў) 

Prolegomena do badań nad Katechizmem Brzeskim w świetle początków brzeskiej drukarni

Мірановіч Антоній,

доктар габілітаваны, прафесар,
загадчык кафедры гісторыі
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы,
Беластоцкі ўніверсітэт


Брэсцкія царкоўныя брацтвы ў XVI i XVII стст. Іх асветніцкая дзейнасць

Міхальчык Збігнеў,

доктар габілітаваны,
Інстытут мастацтва Польскай
акадэміі навук (Варшава)


Księga zmarłych ojców i braci z biblioteki klasztoru benedyktynów w Horodyszczu koło Pińska z portretami opatów i fundatora

Пятшкевіч Івона,

доктар габілітаваны, ад’юнкт, 

Педагагічны ўніверсітэт (Кракаў)


Tekst i tożsamość zakonna na przykładzie klasztoru augustianów w Brześciu

Лапо Пётр Міхайлавіч,

галоўны менеджар бібліятэкі,

Назарбаеў Універсітэт (Астана)


Организация доступа к редким и старопечатным материалам в Назарбаев Университете

Чыляева Алена Уладзіміраўна,

загадчык Аддзела фондаў і 

абслугоўвання, Бібліятэка 

Расійскай акадэміі навук 

(Санкт-Пецярбург);

Калмакова Марыя Уладзіміраўна

загадчык сектара Славянскага фонду Аддзела фондаў і абслугоўвання, Бібліятэка Расійскай акадэміі навук (Санкт-Пецярбург)


Белорусская книга, возвращённая из Спецхрана в Славянском фонде БАН: опыт описания и реконструкция коллекции
Пазіхоўская Святлана Уладзіміраўна,
дырэктар Музея кнігі і кнігадрукавання
(Астрог)


Примірник «Монархії турецької» (1678 г.) П. Ріко в колекції Музею книги та друкарства м. Острог
Цібароўская-Рымаровіч Ірына Алегаўна,
кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік
аддзела рукапісаў і рэдкіх выданняў,
Нацыянальная бібліятэка Украіны
імя У. І. Вярнадскага


Стародруки книгозбірні Монастиря картузіанців у Березі Картузькій у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Власюк Юрый Леанідавіч,

студэнт гістарычнага факультэта

Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта


Бастыённы замак Берасця другой паловы ХVII – першай паловы ХІХ стст.
Гладышчук Анатолій Антонавіч  
кандыдат фізіка-матэматычных  
навук, прафесар
 кафедры фізікі,   
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»

Сакральныя вежы Берасцейскага замка

Мароз Валерый Вячаслававіч,

краязнавец (Брэст)


З гісторыі Чарнаўчыцкай каталіцкай парафіі

Пірамідовіч Дарота,

доктар габілітаваны, 

Інстытут мастацтва 

Польскай акадэміі навук 

(Варшава)Biblioteka klasztoru w Berezie Kartuskiej

Паўлючук Вадзім Юр’евіч, аспірант, Інстытут гісторыі і палітычных навук Беластокскага ўніверсітэта 

Самоуправление Бреста в межвоенный период (1919–1939 гг.)


Секцыя «Кніжная культура Брэстчыны ў ХІХ–ХХІ стст.»

(зала пасяджэнняў абласнога грамадска-культурнага цэнтра, вул. Камуністычная, 1)


Старшынствуюць:


Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў, УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»

Кавенька Таццяна Сямёнаўна, загадчык аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»Афанасьева Таццяна Юр’еўна,

дырэктар ДУ «Нацыянальны 

гістарычны архіў Беларусі ў 

г. Гродна»


Обзор источников по истории православных церквей Гродненской губернии, хранящихся в НИАБ г. Гродно

Карапузава Ганна Генадзьеўна,

кандыдат гістарычных навук, 

дырэктар Установы «Дзяржаўны 

архіў Брэсцкай вобласці»


Периодические издания в фондах ГАБО. Общая характеристика

Доўнар Ларыса Іосіфаўна,

кандыдат педагагічных навук, 

прафесар УА «Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў»


Кніжная справа Брэст-Літоўска ў ХІХ – пачатку ХХ стст.: дапаўненні паводле архіўных даных

Кірылава Ніна Міхайлаўна,

загадчык навукова-экспазіцыйнага 

аддзела УК «Брэсцкі абласны 

краязнаўчы музей»


Книги в экспозиции Брестского областного краеведческого музея «История Брестчины с древнейших времён до начала ХХІ века»
Няклюдава Таццяна Анатольеўна,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей»


Гендерная репрезентация в музейном собрании: роль книги и других печатных изданий

Шчэрбакова Кацярына Ігараўна

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

намеснік загадчыка кафедры 

грамадска-гуманітарных дысцыплін, 

Школа эканомікі МДУ імя М. В. Ламаносава;

Фаменка Ігар Канстанцінавіч,

старшы навуковы супрацоўнік, 

Дзяржаўны гістарычны музей (Масква)


Результаты Брестского мира на первой советской карте
Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч,
доктар гістарычных навук, загадчык
кафедры гісторыі славянскіх народаў,
УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А. С. Пушкіна»


Рэлігійны друк у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)

Вавранюк Ірына Ільінічна,

выкладчык кафедры гісторыі 

славянскіх народаў, 

УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя А. С. Пушкіна»Типографии евреев Бреста-над-Бугом (1921–1939 гг.)
24 верасня (чацвер)

8.00–8.30Сняданак у кафэ гарвыканкама

9.00–11.00Пераезд удзельнікаў канферэнцыі ў Іванаўскі раён: г. Брэст – г. Іванава

11.00–13.00Наведванне гісторыка-культурных аб’ектаў Іванаўскага раёна: раённага музейнага комплексу Напалеона Орды ў в. Варацэвічы, філіяла Мотальскага музея народнай творчасці «Дом травника» ў в. Стрэльна

13.00–13.30Абед

13.30–14.00Ускладанне кветак да помніка Напалеону Ордзе і да месца яго захавання

14.00–15.00Пераезд у г. Пінск

15.00–18.00Наведванне гісторыка-культурных аб’ектаў г. Пінска: музея Заходняга Палесся, Свята-Варварынскай царквы, манастыра францысканцаў, арганнай залы ў касцёле Карла Барамея

18.00–19.00

Падвядзенне вынікаў работы.

Афіцыйнае закрыццё канферэнцыі


19.00–20.00Вячэра

20.00–23.00Пераезд у г. Брэст


25 верасня (пятніца)


9.00–10.00Сняданак у кафэ гарвыканкама

10.00–14.00Экскурсія ў мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»

14.00–15.00Абед у кафэ гарвыканкама

15.00–18.00Вольны час, ад’езд удзельнікаў канферэнцыі


Возврат к списку