Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Матэрыялы папярэдніх канферэнцый


Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30—31 кастрычніка 2008 г. / [складальнікі: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева]. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – 463 с., [8] л. іл.

Зборнік складзены з дакладаў, прачытаных на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» (Брэст, 30—31 кастрычніка 2008 г.). Аўтары з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны прапануюць вынікі даследаванняў гісторыі кніжнай культуры, значная ўвага надаецца кніжным старажытнасцям Брэстчыны, лесу мясцовых архіваў і бібліятэк. Асаблівае месца займаюць матэрыялы, прысвечаныя сучаснасці: кнігавыданню, камплектаванню бібліятэк, пытанням рэстытуцыі, перспектывам аднаўлення гісторыка-архітэктурных аб'ектаў старасветчыны.

Зборнік адрасаваны гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам, бібліёграфам, краязнаўцам, можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і духоўнай культурай беларускага народа.Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання / [складальнікі: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева]. – Брэст : [БрДУ], 2013. – 463 с.

Зборнік працягвае традыцыю публікацыі дакладаў, прачытаных на Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» (Брэст, 31 мая — 3 чэрвеня 2012 г.). Аўтары з Беларусі, Казахстана, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны прадстаўляюць вынікі даследаванняў гісторыі кніжнай культуры. Значная ўвага надаецца кніжным старажытнасцям Брэстчыны, лёсу мясцовых архіваў і бібліятэк. Асаблівае месца займаюць матэрыялы, прысвечаныя сучасным праблемам кнігавыдання, гісторыі мастацтва рэгіёна.

Зборнік адрасаваны шырокаму колу карыстальнікаў: гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам, бібліёграфам. Можа быць карысны для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і духоўнай спадчынай беларускага народа. Берасцейскія кнігазборы : Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя / [складальнікі: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька] ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева. – Брэст : [БрДУ], 2014. – 247 с.

Зборнік працягвае традыцыю публiкацыi дакладаў кнігазнаўчых канферэнцый «Берасцейскія кнігазборы». Наступны, трэці выпуск — вынік працы міжнароднага круглага стала «Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання» (Брэст, 29–31 мая 2013 г.). Аўтары з Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны прадстаўляюць вынікі даследаванняў гісторыі і існавання Берасцейскай Бібліі ў прыватнасці і гісторыі культуры рэгіёна ўвогуле. Выданне адрасавана шырокаму колу карыстальнікаў: гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам, бібліёграфам. Можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і
духоўнай спадчынай Беларусі. Брэсцкая Біблія — унiкальны помнiк культуры ХVI стагоддзя: новыя даследаваннi i матэрыялы = Biblia Brzeska — unikatowy zabytek kultury XVI wieku: nowe badania i materiały / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [склад. А. М. Мяснянкіна ; пад агул. рэд. В. Валецкага]. – Мiнск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2015. – 269 с.

Выданне змяшчае арыгінальныя артыкулы кіраўніка Цэнтра даследванняў польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў Вацлава Валецкага (галоўнага навуковага рэдактара зборніка) і супрацоўніка Цэнтра Станіслава Сіес-Кшышкоўскага, якія разглядаюць Брэсцкую Біблію як еўрапейскі PR-праект Мікалая Радзівіла Чорнага і ўпершыню абагульняюць даныя пра сучаснае існаванне і распаўсюджванне тыпаграфічных варыянтаў Брэсцкай Біблііі ў кнігасховішчах Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны, Вялікабрытаніі, Германіі, ЗША і інш., і біблліяграфічны паказальнік матэрыялаў пра Брэсцкую Біблію на мовах з выкарыстаннем кірылічнай і лацінскай графікі. Бібліяграфія складзена супрацоўнікамі Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага Валянцінай Гарбачэўскай, Таццянай Кавенька, Таццянай Налобінай.

Аўтары, рэдактары, складальнікі, перакладчыкі і выдаўцы спадзяюцца, што выданне з'явіцца моцным штуршком для далейшага спасціжэння Гісторыі і кнігі навукоўцамі, культуролагамі, кнігазнаўцамі, бібліёграфамі і краязнаўцамі. Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання / [складальнік А. М. Мяснянкіна ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева]. – Мінск : [БудМедыяПраект], 2015. – 439 с.

Зборнік працягвае традыцыю публiкацыi дакладаў, прачытаных на Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» (Брэст, 22—25 верасня 2015 г.). Аўтары з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны прадстаўляюць вынікі даследаванняў гісторыі кніжнай культуры. Значная ўвага надаецца кніжным старажытнасцям Брэстчыны, лёсу мясцовых архіваў і бібліятэк. Асаблівае месца займаюць матэрыялы, прысвечаныя сучасным праблемам кнігавыдання, гiсторыi мастацтва рэгiёна.

Зборнік адрасаваны шырокаму колу карыстальнікаў: гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам, бібліёграфам. Можа быць карысны для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і духоўнай спадчынай беларускага народа.


Назад в раздел